Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Zamówienia Publiczne

 1. Zapytanie cenowe z dnia 08 grudnia 2017 roku - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
 2. Zapytanie cenowe z dnia 09 sierpnia 2016 roku - Dostawa kserokopiarki, drukarki, tonerów, Zasilaczy UPS
 3. Zapytanie cenowe z dnia 02 lutego 2016 roku - Świadczenie usług opiekuńczych
 4. Zapytanie cenowe z dnia 29 grudnia 2015 roku - Świadczenie usług opiekuńczych
 5. Zapytanie cenowe z dnia 10 marca 2015 roku - Dostawa druków
 6. Zapytanie cenowe z dnia 28 listopada 2014 roku - Dostawa środków czystości
 7. Zapytanie cenowe z dnia 08 października 2014 roku - Dostawa materiałów biurowych
 8. Zapytanie cenowe z dnia 08 października 2014 roku - Dostawa Tonerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego
 9. Zapytanie cenowe z dnia 30 września 2014 roku - Dostawa 9 ton miału
 10. Zapytanie cenowe z dnia 28 stycznia 2014 roku - Dostawa Środków czystoŚci
 11. Zapytanie cenowe z dnia 02 stycznia 2014 roku - Świadczenie usług opiekuńczych - GOPS.SA.SJ.3801.01.2014
 12. Zapytanie cenowe z dnia 02 stycznia 2014 roku - Świadczenie usług opiekuńczych - GOPS.SA.SJ.3801.02.2014
 13. Zapytanie cenowe z dnia 16 grudnia 2013 roku - Dostawa komputera
 14. Zapytanie cenowe z dnia 09 grudnia 2013 roku - Dostawa tonerów
 15. Zapytanie cenowe z dnia 28 października 2013 roku - Dostawa materiałów biurowych
 16. Zapytanie cenowe z dnia 17 września 2013 roku - Dostawa 9 ton miału
 17. Zapytanie cenowe z dnia 01 sierpnia 2013 roku - dostawa druków
 18. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego z dnia 06 czerwca 2013 roku

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie