Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Spotkanie Wigilijne

Tradycją już staje się, że corocznie w miesiącu grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy zapraszają swoich podopiecznych na uroczystość wigilijną, aby wprowadzić się w atmosferę zbliżających się Świąt, przełamać opłatkiem, życzyć sobie serdeczności i pobyć ze sobą w troszkę innym charakterze niż na co dzień.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władzy Gminy Moszczenica Pan Marceli Piekarek - Wójt Gminy oraz Pan Grzegorz Nowicki - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gminy, Pani Katarzyna Majda - Sekretarz Gminy, członkowie GKRPA oraz Ksiądz Proboszcz Parafii w Moszczenicy Władysław Paś.

Powitaniem gości i przekazaniem świątecznych życzeń - rozpoczęła spotkanie Marzena Dudzińska-Rejniak Kierownik GOPS. Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jarostach. Przedstawienie pod nazwą "Maleńka miłość' zrobiło duże wrażenie na wszystkich uczestnikach uroczystości i wprowadziło w świąteczną atmosferę. Wrażeń artystycznych dostarczyła również przepięknie udekorowana choinka, której ozdoby wykonali również uczniowie Szkoły Podstawowej w Jarostach. Przybyli na spotkanie podopieczni wraz z dziećmi otrzymali świąteczne upominki w postaci paczki a artykułami żywnościowymi.

Kierownik tut. Ośrodka pragnie podziękować władzom Gminy Moszczenica i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład finansowy, księdzu Proboszczowi Władysławowi Pasiowi za nieodpłatne przekazanie opłatka i świecy, bez których zorganizowana uroczystość nie miałaby właściwego charakteru i powagi, Panu Robertowi Janeckiemu (Wrzos-Rol)za nieodpłatne przekazanie drzewka świątecznego, Panu Mateuszowi Cisowskiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie za wypożyczenie ławek, Twórczej Inicjatywie Kulturalno Oświatowej z Rękoraja za przygotowanie wyśmienitych potraw wigilijnych. W szczególny sposób dziękuję również uczniom Szkoły Podstawowej w Jarostach, którzy przygotowali przedstawienie pn. "Maleńka miłość", a także za przygotowanie ozdób choinkowych.

Marzena Dudzińska-Rejniak
Kierownik GOPS

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie