Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Świadczenia Rodzinne

Informacja dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 tj. od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. są przyjmowane od 1 września 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wyplata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015r.

Mając na celu ułatwienie mieszkańcom z terenu Naszej Gminy, ubiegającym się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Dział Świadczeń Rodzinnych na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Moszczenica, a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. występuje do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie informacji o wysokości uzyskanych dochodów podlegających opodatkowaniu od osób fizycznych.

Bliższych informacji udzielamy w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Świadczenie Rodzicielskie

Zasiłek Rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Druki do pobrania >>

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie