Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Spotkanie Profilaktyczne

W dniu 21 grudnia 2016 roku miało miejsce zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie przy dużym wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy spotkanie profilaktyczne skierowane do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej nadużywających alkoholu.

Swoją obecnością zaszczycił zgromadzonych m.in. Pan Marceli Piekarek - Wójt Gminy Moszczenica, Pani Katarzyna Majda - Sekretarz Gminy Moszczenica, Pani Anna Kaźmierczak - Skarbnik Gmina Moszczenica, Ksiądz proboszcz Władysław Paś oraz Pani Iwona Pietrzkowska - Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wójt Gminy Pan Marceli Piekarek ciepłymi słowami powitał wszystkich zgromadzonych i w imieniu organizatorów złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne. Głos zabrała również Pani Iwona Pietrzkowska zwracając szczególną uwagę na problem nadużywania alkoholu wśród mieszkańców Gminy a zarazem wsparcie, jakie jest im udzielane. Następnie ksiądz Władysław odmówił wspólną modlitwę, po której zebrani podzielili się opłatkiem.

Kolejną część spotkania rozpoczął Pan Paweł Nowak - dyrektor Centrum "Progres" z Koluszek, który wygłosił prelekcję na temat choroby alkoholowej, tj. jego toksyczności, wpływu na zdrowie człowieka, na relacje rodzinne i ogólnoludzkie. Wykład miał za zadanie wyposażyć zgromadzonych w wiedzę o naturze choroby alkoholowej oraz o jej mechanizmach a także sposobach i formach pomocy osobie uzależnionej.

Następnie odbył się skromny poczęstunek dla wszystkich zaproszonych, który sprzyjał rozmowom, wymianie doświadczeń, integracji.

Na zakończenie wystąpił Teatr Profilaktyczny "Kurtyna" z Krakowa z przedstawieniem teatralno - profilaktycznym poruszając temat alkoholizmu i przemocy w rodzinie. Gra aktorska i dynamiczna akcja bardzo podobała się widzom a cały spektakl z pewnością skłonił ich do chwili refleksji.

Każdy z podopiecznych zaproszony na spotkanie profilaktyczne otrzymał upominek w postaci ciepłej kołdry, która z pewnością będzie przydatna w okresie zimowym.

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie