Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie czynny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie (Kosów, ul. Główna 23) w godzinach 15:30 - 18:30

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2017 roku

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2016 roku

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 roku

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2014 roku

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2013 roku

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziełania Przemocy w Rodzinie

 1. Przewodniczący: mgr Emilia Bogusławska
 2. Zastępca: asp. Sylwester Nieśmiałek
 3. Sekretarz: mgr Anna Jezak
siedziba:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kosów, Główna 23
tel. 44 616 95 97

PRZEMOC W RODZINIE

to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

ZAPAMIĘTAJ !!

Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego PRZEMOC jest przestępstwem. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć "STOP" !

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie,
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy,
 3. Komisariatu Policji w Wolborzu,
 4. Szkół z terenu Gminy Moszczenica,
 5. Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy,
 6. Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim,
 7. Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest realna współpraca służb na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową i budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w gminie Moszczenica, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

WAŻNE

Na skutek wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty" informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, która podejmie dalsze działania. Zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

Gdzie szukać pomocy?

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Aleje 3 Maja 33 Piotrków Tryb., tel. 44 7323164, 44 7323221,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kosów, Główna 23 97-310 Moszczenica, tel. 44 6169597,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych Moszczenica, ul. Kosowska, tel. 44 6169625 w. 126,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Tel. 801 12 00 02 e-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info,
 • Policyjny Telefon Zaufania Tel. 800 120 226,
 • Policja: 997 lub 112,
 • Ośrodki Zdrowia,
 • Szkoły.

PAMIĘTAJ!
PRZEMOCY MOŻNA ZAPOBIEGAĆ
NIE JESTEŚ SAM
POZWÓL SOBIE POMÓC
KAŻDY Z NAS MOŻE MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W POWSTRZYMANIU PRZEMOCY

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie