Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
¦wiadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Dane teleadresowe

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzib± w Kosowie
ul. Główna 23
97-310 Kosów

Tel./fax: 44 616 95 97; 44 616 95 79

NIP: 771-24-28-560

REGON: 590755715

e-mail: gops@moszczenica.pl

www.gops.moszczenica.plAdres skrytki: /gopsmoszczenica/SkrytkaESP

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzib± w Kosowie