Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Zapraszamy rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, ul. Główna 23).

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Imienne karty z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

Wniosek o wydanie karty można pobrać:

Druki do pobrania >>

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku

lub odebrać go w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, ul. Główna 23.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie