Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Druki do pobrania

Karta Dużej Rodziny:
 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 2. Oświadczenie
 3. Oświadczenie
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny:
 1. Wniosek - "Rodzina 500+" wraz z załącznikami
 2. Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Rodzinnego oraz dodatków do Zasiłku Rodzinnego
 3. Wniosek o ustalenie prawa do Zasiłku Pielęgnacyjnego
 4. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Pielęgnacyjnego
 5. Wniosek o udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urzodzenia się dziecka
 6. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 7. Wniosek o ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
 8. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Stypendia i Zasiłki Szkolne:
 1. Wniosek o przyznanie Stypendium Szkolnego (PDF)
 2. Wniosek o przyznanie Stypendium Szkolnego (DOC)
 3. Wniosek o przyznanie Zasiłku Szkolnego (PDF)
 4. Wniosek o przyznanie Zasiłku Szkolnego (DOC)
 5. Katalog wydatków (PDF)
Pomoc Społeczna:
 1. Oświadczenie o dochodach (PDF)
 2. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej (PDF)
 3. Oświadczenie o odrębnym gospodarstwie domowym (PDF)
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym (PDF)
 5. Oświadczenie o uzyskanym dochodzie jednorazowym (PDF)
 6. Wniosek o udzielenie pomocy (PDF)
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)
 8. Zaświadczenie o dochodach (PDF)
Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie