Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

"Dopalacze kradną życie"

Mając na uwadze pojawiający się w ostatnim czasie niepokój społeczny związany z masowymi zatruciami nowymi substancjami psychoaktywnymi zwanymi "dopalaczami" warto zapoznać się z tematyką czym właściwie one są oraz gdzie można szukać pomocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło kampanię pn. "Dopalacze kradną życie". Poniżej adres strony dotyczącej rządowej kampanii:
https://msw.gov.pl/pl/dopalacze-kradna-zycie/3,Mapa-inicjatyw.html

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie