Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Spotkanie Wigilijne

Każdego roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie organizuje "Spotkanie wigilijne" dla mieszkańców Gminy Moszczenica - podopiecznych tut. Ośrodka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Spotkania o charakterze świątecznym stwarzają warunki do częściowego zaspokojenia potrzeb psychicznych każdego z nas. To możliwość nawiązania kontaktów towarzyskich, odprężenia, zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Spotkania o takim charakterze dostarczają okazji do doskonalenia u uczestników zjawisk psychicznych, tj. wrażenie, spostrzeganie, uczucia, kształtowanie wrażliwości estetycznej, jako zdolności warunkującej przeżywanie piękna obyczajowości i obcowania z tradycją.

Swoją obecnością zaszczycił zgromadzonych m.in. Pan Marceli Piekarek - Wójt Gminy Moszczenica, ksiądz proboszcz Władysław Paś oraz Pani Iwona Pietrzkowska Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Składając wszystkim najlepsze życzenia z okazji świąt, Pan Wójt podkreślił jak bliska jest mu pomoc społeczna i troska o najuboższych mieszkańców Gminy Moszczenica, wyrażając przy tym słowa pełne uznania dla pracowników Ośrodka za poświęcenie wnoszone do podejmowanych działań na rzecz podopiecznych.

Wszystkich zaproszonych gości powitała Marzena Dudzińska-Rejniak - Kierownik GOPS.

"(.) niech ten świąteczny okres pozwoli nam zatrzymać się na tyle, aby móc pozwolić sobie na refleksję nad tym wielkim wydarzeniem, jakim są narodziny Jezusa, niech ta chwila Bożego Narodzenia pomoże i nam narodzić się na nowo, dla bliskich, dla świata, ale przede wszystkim dla samych siebie, by stawać się lepszym, mądrzejszym, doskonalszym. Świętując w gronie rodziny i przyjaciół nie zapomnijmy jednak o głównym przesłaniu świątecznej tradycji. Pamiętajmy, że to Pan Jezus zaprasza nas do ubogiej stajenki na swoje urodziny, aby nas tam wzbogacić w niepojętą miłość, w swoją dobroć i hojność łask. (.) a w Nowym Roku niech nie zabraknie pomocnych dłoni w trudnych sytuacjach, niech nie zabraknie radości i optymizmu oraz wiary we własne możliwości. Niech Nowy Rok zrealizuje w nim pokładane nadzieje, będzie mijał w zdrowiu, pomyślności i miłości".

Spotkanie wigilijne uświetniło przedstawienie artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pod kierunkiem Pani Krystyny Żerek oraz Pani Ilony Gomula, a także występy muzyczne dzieci pod kierunkiem Pana Roberta Bykowskiego.

Kierownik GOPS wraz ze wszystkimi pracownikami pragnie podziękować:

  • księdzu proboszczowi Władysławowi Pasiowi za ofiarowany opłatek, bez którego spotkanie nie mogłoby się odbyć,
  • Firmie Wrzos -Rol za ofiarowaną choinkę,
  • Panu Jerzemu Kuwerskiemu, za nieodpłatne przekazanie przyborów szkolnych dla zaproszonych dzieci oraz artykułów chemicznych, a także Panu Mariuszowi Przybyłowi za nieodpłatne przekazanie zimowych czapek dla dzieci.

Każdy z podopiecznych zaproszony na Spotkanie Wigilijne otrzymał paczkę świąteczną.

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie