Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

Informacja - 500 plus

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że zgodnie z założeniami od dnia 1 kwietnia 2016 roku została rozpoczęta realizacja programu "Rodzina 500 plus". Na te okoliczność, w siedzibie tut. Ośrodka został uruchomiony dodatkowy pokój (Nr 1) do obsługi interesantów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przygotowanie pokoju nastąpiło w wyniku wytężonej i dodatkowej pracy pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, którzy nieodpłatnie w ramach czynu społecznego ponieśli wysiłek fizyczny pracą własnych rąk. Mamy nadzieję, że poniesiony trud w przygotowanie Ośrodka do podjęcia wyzwania jakim jest powierzenie dodatkowego zadania w postaci realizacji Programu "Rodzina 500 plus" pozwoli na obsługę Mieszkańców Gminy Moszczenica ubiegających się o świadczenie wychowawcze w sposób komfortowy i nie skutkujący oczekiwaniem w kolejce. Przypominam jednocześnie, że zainteresowani mogą składać wnioski drogą elektroniczną.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że godziny urzędowania Ośrodka pozostają niezmienne, tj. w każdy roboczy poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach 7.30 - 15.30, natomiast we wtorek w godzinach 7.30 - 17.00

Informuje się również, że w dniu 1 kwietnia 2016 roku pracownicy GOPS obsłużyli ponad 110 interesantów, którzy złożyli wnioski w wersji papierowej przychodząc osobiście do siedziby Ośrodka. Pozostałe wnioski zostały złożone drogą elektroniczną.

Prośba Pracowników GOPS:
Interesantów wypełniających wnioski w siedzibie GOPS, którym użycza się artykuły piśmiennicze do wypełnienia formularzy prosi się o nie zabieranie ich ze sobą do domów ale pozostawianie w Ośrodku

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie