Strona główna
Pomoc Społeczna
Stypendia, Zasiłki szkolne
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Przemoc w rodzinie
Program PEAD
Zamówienia publiczne
Kontakt

25 lat Osrodków Pomocy Społecznej

Do roku 1990 obowiązywała w Polsce Ustawa o Opiece Społecznej z 1923 roku. W czasach PRL-u opiekuńczość państwa wyrażała się w niezwykle szerokim zakresie świadczeń takich jak opieka zdrowotna, szkolnictwo, wypoczynek, itp., przy stosunkowo niskich zarobkach obywateli. W 1990r. utworzono nowe prawo a w myśl nowych przepisów ośrodki pomocy społecznej, które działają do dnia dzisiejszego.

Głównym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka a także zapobieganie sytuacjom, o których mowa powyżej przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Druki do pobrania

Strona www współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

© Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie